Arduino

Projek : Heart Beat Monitoring System-Siri 1

heart rateheart rateHeart Beat Monitoring System adalah projek yang memantau denyutan jantung seorang manusia dan seterusnya memaparkan pada display. Paparan display adalah menerusi PC (web browser). Komponen yang diperlukan : Heart beat sensor MAX30100 ESP8266 (nodeMcu Board) ESP8266-01 module Raspberry Pi (bertindak sebagai MQTT Broker dan Webserver) OLED display Display Read more…

By faiz, ago
Arduino

ESP8266 OTA Update dengan menggunakan Arduino IDE

  Kali ini saya ingin menunjukkan kaedah untuk update firmware ke ESP8266 dengan menggunakan web browser. OTA (Over The Air) update adalah proses memuat naik firmware ke ESP8266 menggunakan WiFi berbanding menggunakan USB kabel. Fungsi ini amat berguna terutamanya ketika ketiadaan akses fizikal ke ESP8266. Uploading new sketch secara wireless Read more…

By faiz, ago